Bestuur

Samenstelling bestuur:
De heer V.W.M. Heijman, voorzitter
Vacature, secretaris
De heer H. Beijer, penningmeester
De heer H. Th. Reder, bestuurslid