Stichting Vuylcop

Doelstelling stichting

“Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel het behoud en beheer van bouwkundige monumenten van hoge cultuurhistorische waarde in de gemeente Houten. Het bouwkundig monument dat de stichting ondertussen heeft verworven om het voor de toekomst te behouden is de woontoren van Ridderhofstad Vuylcop te Schalkwijk, gemeente Houten.”