Bestuur

Samenstelling bestuur:
De heer V.W.M. Heijman, voorzitter
De heer J. Beijer, penningmeester
De heer M. Koch, bestuurslid